Bảng giá chuyển phát nhanh TRONG NƯỚC và QUỐC TẾ của CPN 247

Bảng giá chuyển phát nhanh TRONG NƯỚC

Bảng giá cước phí gửi hàng nhỏ gọn <10kg

Bảng giá cước phí gửi hàng chuyển phát nhanh >10kg

Bảng giá cước phí gửi hàng tiết kiệm >10kg

Bảng giá chuyển phát nhanh QUỐC TẾ

Bảng giá chuyển phát hàng từ quốc tế về Việt Nam

Bảng giá chuyển phát hàng từ Việt Nam đi quốc tế

Bảng vùng (ZONE) quốc tế (1)

Bảng vùng (ZONE) quốc tế (2)